De meeste vragen zijn al een keer gesteld. U vindt het antwoord op deze vragen hieronder. Mocht u hier geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Wanneer worden de verhuisdozen geleverd/opgehaald?

Voor het bezorgen en ophalen van de verhuisdozen hebben wij een vast schema. Deze ritten zijn tijdens werkdagen van 08:00 tot 17:00. Wij kunnen dit 3 dagen van tevoren inplannen.

Wat is een garantiecertificaat?

Wat is een garantiecertificaat en waarom moet ik dat hebben?

Bij alle verhuizingen die wij uitvoeren hebben wij een garantiecertificaat afgesloten via de Erkende Verhuizers. Dit garandeert u bijvoorbeeld tegen eventuele schade. Kijkt u voor meer informatie op de pagina over het garantiecertificaat.

Wat kan ik zelf allemaal doen voor mijn verhuizing?

We kunnen de gehele verhuizing voor u verzorgen maar u kunt er ook voor kiezen om alleen een vrachtwagen en een verhuizer in te huren. U kunt zelf bepalen waar u ons voor nodig heeft en wat u zelf kunt doen. Kijkt u ook eens bij de handige verhuistips en de verhuiswinkel. 

Kan ik ook in het weekend en op feestdagen verhuizen?

Op verzoek voeren wij ook verhuizingen op zaterdag uit. Ook voeren wij in speciale gevallen verhuiswerkzaamheden uit op zon- en feestdagen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, die wij graag met u bespreken.

Wanneer wordt mijn machtiging geïncasseerd?

Ik heb een machtiging ingevuld. Wanneer wordt dit geïncasseerd?

Het verhuisbedrag wordt op de dag van de verhuizing afgeschreven. 

Kan ik op elk moment zelf bij mijn opslag?

Het is niet mogelijk om uw opslag op elk moment in te zien. Wanneer u bij uw opslag wilt kunt u 2 werkdagen van tevoren een afspraak maken waarna wij de opslag voor u klaar zetten. Hiermee zorgen wij ervoor dat er niemand ongevraagd bij uw goederen kan komen. 

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

U kunt een verhuizing door middel van een eenmalige machtiging of per bank met een factuur betalen. Kleine verhuisklussen of het afhalen van dozen en dergelijke kunt u ook contant en met de PIN betalen. Zorg wel dat u het geld gepast heeft; de verhuizers hebben geen wisselgeld op zak. 

Er is onverhoopt schade ontstaan tijdens de verhuizing.

Er is onverhoopt schade ontstaan tijdens de verhuizing. Wat moet ik nu doen?

Wij wensen dat u tevreden bent over onze service en hechten veel waarde aan goede contacten met onze relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de optimalisatie en kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan wel eens anders lopen dan verwacht; er is tijdens de verhuizing schade veroorzaakt aan uw of andermans eigendommen. In dat geval treden een aantal processen in werking om u zo snel mogelijk tot tevredenheid te stemmen. Wij proberen te leren van onze fouten door deze in het uitvoeringsoverleg te bespreken en tijdens de opleiding te trainen. Wist u overigens dat de meeste schades glasplaten van schilderijen betreffen?

Hoe dient u de schade in en aan welke eisen moet een schademelding voldoen
Service formulier
Is de schade tijdens de verhuizing door de verhuizers geconstateerd, dan maakt de voorman een service formulier op. U krijgt hiervan de doordruk en het origineel gaat via de planning naar de kwaliteitscoördinator.
Mondeling
Heeft u zelf tijdens de verhuizing schade geconstateerd, dan kunt u dit mondeling bij de voorman melden. Ook in dit geval zal hij een service formulier opmaken. Is uw schade niet zo eenvoudig, of vindt u het niet prettig dit aan de voorman mondeling te melden, dan kunt u het beter op papier zetten.
Schriftelijk
Een schriftelijke schademelding moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval uw naam, adres en de datum bevatten en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de schade. Tot slot moet u de schriftelijke schademelding ondertekenen. Zodra wij de schriftelijke schademelding van u hebben ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

Wat gebeurt er met het service formulier/schademelding
De schade wordt bij de kwaliteitscoördinator in behandeling gegeven. De kwaliteitscoördinator houdt u op de hoogte van de status van de schade. Bij kleinere schades zal onze eigen meubelmaker de schade bij u thuis/bedrijf herstellen. Bij schades met een hogere schadewaarde neemt de kwaliteitscoördinator contact op met onze verzekeraar. De verzekeraar neemt rechtstreeks met u contact op om de schade af te wikkelen. Wij ontvangen van de verzekeraar slechts de eindconclusie. De kwaliteitscoördinator rapporteert aan de directie van POT Verhuizingen/Logistiek. Indien u rechtstreeks met de directie wilt spreken is dit uiteraard ook mogelijk.
Een en ander zal, indien mogelijk, binnen een termijn van twee weken afgehandeld worden.

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw schade is afgewikkeld, dan kunt u zich als consument wenden tot de Geschillencommissie Verhuizen in Den Haag (zie http://www.sgc.nl ). Alle geschillen tussen zakelijke partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van de vestiging van de bedrijfsverhuizer. 

Ik heb een klacht over POT Verhuizingen/Logistiek.

Ik heb een klacht over POT Verhuizingen/Logistiek. Hoe kan ik die indienen?

Wij wensen dat u tevreden bent over onze service en hechten veel waarde aan goede contacten met onze relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de optimalisatie en kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. Voor die gevallen waarin dit niet afdoende is, hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen
Mondeling
Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld is het niet snel genoeg terugbellen. Is uw klacht niet zo eenvoudig dan kunt u het beter op papier zetten.
Schriftelijk
Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht bevatten. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen. Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

Wat gebeurt er met uw klacht
De klacht wordt bij uw accountmanager in behandeling gegeven. De accountmanager zal u bellen of met u een afspraak maken om de klacht te bespreken. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Tevens vindt er intern een onderzoek plaats, waaraan alle direct betrokkenen en de personeelsmanager deelnemen. De accountmanager trekt vervolgens de conclusies en omschrijft eventuele verbeterpunten. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg én een bevestiging per brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies. Behalve dat u wordt geïnformeerd, rapporteert de accountmanager ook aan de directie van POT Verhuizingen/Logistiek. Indien u rechtstreeks met de directie wilt spreken is dit uiteraard ook mogelijk.
Een en ander zal, indien mogelijk, binnen een termijn van twee weken afgehandeld worden.

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw klacht is afgewikkeld, dan kunt u zich als consument wenden tot de Geschillencommissie Verhuizen in Den Haag (zie http://www.sgc.nl ). Alle geschillen tussen zakelijke partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van de vestiging van de bedrijfsverhuizer. 

Contactformulier
Contactformulier

Pot Verhuizingen adresgegevens