Bedrijfsmaatjes’ voor Baanderleerlingen

woensdag 3 juni 2009

Bedrijfsmaatjes’ voor Baanderleerlingen

**AMERSFOORT - Kennismaken met mensen die je in je dagelijkse leven niet ontmoet of plaatsen bezoeken die je (nog) niet kent. ‘Maatje uit het bedrijfsleven’ is een initiatief waarbij een leerling van het praktijkonderwijs gekoppeld wordt aan een medewerker van een bedrijf. Voor de derde maal hebben zes leerlingen samen met hun ‘Maatje’ uit het bedrijfsleven een presentatie gemaakt van hun stage ervaringen. Op donderdag 14 mei hebben de leerlingen vol trots het resultaat getoond.**

In dit maatjesproject zijn leerlingen van Praktijkonderwijs de Baander gekoppeld aan werknemers uit het bedrijfsleven. Centraal staan de kennismaking en het persoonlijke contact met iemand buiten de directe eigen kring die als steun, stimulator en tevens als rolmodel kan dienen.

Het eerste idee voor dit maatjestraject is ontstaan bij Detafors Detacheringen. In hun dagelijkse praktijk merkt Detafors dat sommige jongeren extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben tijdens hun stage. Samen met Matchpoint Betrokken Ondernemen is gezocht naar geschikte en enthousiaste partners. Fortis en ConQuaestor en ook De Baander, praktijkonderwijs in Amersfoort toonden zich direct betrokken.

Het aantal betrokken bedrijven breidt steeds verder uit. Ook vanuit Pot verhuizingen en logistiek en Meander Medisch Centrum zijn nu maatjes bij dit project betrokken.

De meerwaarde ligt in het verbreden van de horizon: trots je maatje rondleiden op je nieuwe stageplek, te vertellen over school, je vrienden en familie, wat je wilt worden en hoe je dit denkt te bereiken, maar ook door een bezoek te brengen aan zijn of haar kantoor, te zien en ervaren hoe de coach leeft en werkt, te luisteren naar zijn verhalen en vragen te durven stellen wanneer je iets niet begrijpt, verschillen te zien en ervaren dat dit geen belemmering hoeft te zijn maar ook kansen kan bieden.

De Baander is een kleinschalige school voor praktijkonderwijs. De school voor praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die het VMBO niet kunnen volgen, de leerachterstand is daarvoor te groot. Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij.

*Foto: Lars Aarts van Pot Verhuizingen en Desmond Janssen van de Baander*

‹ Terug naar Nieuws

Overig nieuws

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Pot Verhuizingen adresgegevens