Nieuw Kwaliteitsbeleid incl Milieu-eisen

donderdag 10 november 2011

Nieuw Kwaliteitsbeleid incl Milieu-eisen

In Verband met onze certificering naar ISO 14001 (MIlieumanagement) hebben wij ons kwaliteitsbeleid uitgebreid met deze normen. Hieronder leest u het volledige beleid:
Het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo, Milieu) van Pot Verhuizingen/Logistiek wordt vastgelegd en gecommuniceerd door de directie. Het KAM-beleid is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. De doelen van KAM-zorg voor Pot Verhuizingen/Logistiek

1.1 KAM-zorg een onderdeel van ons ondernemingsbeleid maken zodat we een voorsprong op de concurrentie kunnen nemen en houden. Hoewel het hebben van het gecertificeerd KAM-systeem voor sommige opdrachtgevers een extra argument kan zijn om met Pot Verhuizingen/Logistiek in zee te gaan, staat voor onze organisatie voorop dat het een effectief en efficiënt middel is om het KAM-niveau te borgen en te verhogen.
1.2 Tegemoet komen aan de steeds hogere eisen van opdrachtgevers. Kwaliteit wordt voor de klanten steeds belangrijker en men verwacht steeds meer kwaliteit maar zeker ook zorg voor het milieu.
1.3 Een gestructureerd en goed inzicht krijgen in de structuur en organisatie van Pot Verhuizingen/Logistiek. Door een goede beschrijving van onze organisatie en processen wordt er duidelijkheid geschept over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen. Verder kunnen we zodoende toekomstige groei van de activiteiten beter gestroomlijnd laten verlopen.
1.4 Faalkosten en het aantal fouten minimaliseren. Door alle processen goed op elkaar af te stemmen en door de eigen activiteiten voortdurend kritisch te beoordelen kunnen de kosten verminderen. 
1.5 Motiveren van het personeel. Personeel werkt gemotiveerder bij een organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden, goed onderhouden materieel en juist en tijdig verwerkte gegevens. Door goed gemotiveerd personeel ontstaat er een goede en prettige werksfeer waardoor de kwaliteit naar de interne en externe klant toe zal stijgen. 
1.6 Het verschaffen van een basis om te komen tot een veilige werkwijze en de kans op persoonlijk letsel en schade aan milieu, materieel en materiaal te minimaliseren. Dit voor zowel eigen medewerkers en materieel, alsook voor derden. 
1.7 Streven naar continue verbetering op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieuprestaties.
1.8 Structureel beheersen van verzuim tengevolge van ongevallen, vertaald in de ongevalscore (=IF).
1.9 Het voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en overige relevante eisen.
1.10 Het ontwikkelen van inkoopbeleid waarbij leveranciers mede worden beoordeeld op MVO-/milieuprestaties.

2. De middelen waarmee we de doelen gaan realiseren

2.1 Het uitvoeren van de actiepunten uit het Management team overleg.
2.2 Het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag, waarmee een continue verbetercyclus ontstaat.
2.3 Door het systematisch registreren, opvolgen en nemen van corrigerende maatregelen naar aanleiding van audits, afwijkingen en (bijna) ongevallen.
2.4 Iedere werknemer bewust te laten maken van de risico’s in zijn omgeving en wat hij er aan kan doen om deze risico’s te beperken. 
2.5 Het zorgen voor een gezonde, veilige en hygiënische werkomgeving voor eigen medewerkers en voor derden.
2.6 Door de medewerkers op te leiden en in te zetten op de juiste positie.
2.7 Door het hebben van overleg op alle organisatieniveaus.
2.8 Door het verstrekken van middelen en materieel. 
2.9 Door het vaststellen en vastleggen van organisatorische verhoudingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
2.10 Door voor de belangrijkste processen concrete doelstellingen aan te geven en door de resultaten van het proces zichtbaar te maken zodat de voortgang kan worden getoetst aan de doelstellingen.
2.11 Voor 2013 de leveranciersbeoordeling uitbreiden met MVO- en specifieke milieuaspecten.

Amersfoort, Oktober 2011

Namens de directie: L.W.K.M. Pot W.G.B. Pot

‹ Terug naar Nieuws

Overig nieuws

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Pot Verhuizingen adresgegevens